Microsoft Dynamix AX управління виробництвом

Управління виробництвом в Microsoft Dynamics AX дає можливість відстежувати виробничий процес в режимі реального часу, допомагаючи підвищити ефективність виробництва і знизити собівартість виробленої продукції.


Гнучко керуйте виробничими ресурсами

Управління виробництвом в Microsoft Dynamics AX дає можливість досягнути максимального використання виробничих ресурсів підприємства. Виробничі замовлення можуть створюватись як на підставі виробничого плану підприємства, так і вручну, дозволяючи оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Завдяки реалізованим механізмам, ви можете швидко отримувати огляд поточної ситуації на виробництві, планувати з урахуванням виробничих обмежень і точно інформувати клієнта про поточний етап обробки його замовлення. Також, в будь-який момент можна простежити весь виробничий ланцюжок і відповісти на питання для кого, з чого і до якого терміну створюється дана продукція.

Оптимізуйте виробничі потоки

Ви можете визначити ваші виробничі ресурси в системі, включаючи обладнання, співробітників, інструменти і субпідрядників, у вигляді робочих центрів і груп робочих центрів. Планування можливе на різних рівнях деталізації: операційне планування на групи робочих центрів і детальне планування завдань на конкретні робочі центри. Можливе налаштування планування за рахунок визначення для яких робочих центрів важливий облік обмежень потужності, а для яких немає.

Використовуйте діаграму Ганта, щоб візуально оцінити поточний виробничий процес

Підвищуйте ефективність виробничого процесу

Мінімізуйте основний час виробництва за рахунок налаштування взаємозамінюючого обладнання, що дозволяє задіяти його автоматично при плануванні в разі потреби. Також можливе зниження часу налаштування обладнання за рахунок використання властивостей у виробничих замовленнях, що вимагає налаштування в робочих центрах і  визначає пул можливих робочих центрів. Розширені засоби дозволяють швидко визначити при плануванні «вузькі місця», вирішення яких дозволить зменшити час на налаштування та виробництва. Виробництво в Microsoft Dynamics AX допомагає контролювати і субпідрядників, які забезпечують повністю або частково виконання виробничих замовлень, включаючи контроль над плануванням і фактичною витратою матеріальних ресурсів.

Отримуйте точну інформацію про виробництво в режимі реального часу

Виробництво в Microsoft Dynamics AX дає можливість швидко оцінити поточну ситуацію на виробництві, включаючи, виробниче планування, завантаження потужностей, доступність матеріалів і терміни виконання виробничих замовлень, що допомагає підвищити ефективність управління. Детальне відстеження виконання виробничих завдань дає точну інформацію про роботу конкретних робочих центрів, що дозволяє швидко оцінити продуктивність протягом робочого дня / зміни. Використання діаграми Ганта дає можливість в режимі реального часу в графічному вигляді отримати огляд поточного виробничого плану, що дає можливість швидко робити невеликі корегування плану на льоту, для оптимізації поточного виробництва. Більш того, діаграму Ганта можна використовувати для швидкого перепланування завдань між робітниками, шляхом простого перетягування мишкою спланованого завдання і відразу відстежувати наслідки перепланування.

Підвищуйте продуктивність за допомогою гнучких маршрутів

Ви можете налаштувати і зберігати необмежену кількість версій виробничого маршруту, включаючи мережеві маршрути, що дозволяє нівелювати вузькі місця і прискорювати вирішення форс-мажорних ситуацій. Також Ви можете призначити кілька актуальних версій для одного товару і налаштувати автоматичний вибір маршруту для виробничого замовлення грунтуючись на кількості. Виробництво в Microsoft Dynamics AX надає налаштувати різноманітну інформацію про виробничий процес, включаючи можливість налаштування часу очікування між операціями, час транспортування між робочими центрами і т.д. Більш того, ви можете налаштувати відсоток відбраковування і розраховувати очікуваний час виробництва партії товару.

Відстежуйте виробничі витрати

Управління виробництвом в Microsoft Dynamics AX дає можливість гнучко відслідковувати споживання матеріальних ресурсів, часу співробітників і устаткування. Ви можете калькулювати виробничі витрати як згідно з нормативами, так і відштовхуючись від фактичного споживання. Інструменти аналізу дозволяють порівняти ці дані і вказати на найбільш критичні відхилення. Споживання матеріалів і затраченого часу робочих центрів може бути відразу рознесено на фінансові рахунки головної книги згідно налаштувань рахунків.